Tag: พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์ พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์เป็นวัดหลวงชั้นโท ประเภทราชวรำไพหาร | พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้นขณะมีพระชนมายุ 25 ปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็อุทิศพระราชบุญกุศลสนองแก่กรมพระยาพระเทวดาศรีนทรามาตย์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | ด้านในมีการคิดแผนแผนผังอย่างมีความเรียบร้อย กล่าวคือ กำหนดให้มีโรงเรียนตั้งอยู่ฝั่งทิศตะวันออก เขตพุทธาวาสอยู่ตรงกลาง แล้วก็สุสานอยู่ฝั่งตะวันตก (เป็นปริศนาในทางธรรมที่เปรียบได้กับชีวิตคน ซึ่งเริ่มด้วยวัยเด็ก กลางคน      รวมทั้งจบลงที่ความตาย)พระอุโบสถขนาดใหญ่ ฝาผนังด้านนอกเขียนลายรดน้ำ ฝาผนังข้างในทาชาดเขียนลายทองคำรูปเทวดา ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นทรงพระมหามงกุฎประดับประดากระเบื้องเคลือบ เพดานเขียนลายกนกรูปเทพเจ้า พร้อมสลักรูปตรา 5 เชื้อสาย | พระนิรันยี่ห้อย พุทธรูปประจำรัชกาลที่ 4 | วิหารท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต | เมรุมาศหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ แล้วก็สุสานหลวง (เมรุสำหรับพระราชวงศ์ ซึ่งมิได้สร้างพระเมรุฯ ที่ท้องสนามหลวง)  

Read more