Tag: พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 วัดปริวาสอยู่ขอบลำคลองแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระราม 3 ซอกซอย 30 เขตยานนาวา สามารถเดินทางโดยรถประจำตัวหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ มีให้ไหว้พระทำบุญทำกุศลมอบสังฆทาน ให้อาหารปลา มีความร่มเย็น ต้นไม้มากไม่น้อยเลยทีเดียว เหมาะกับการพักผ่อน   แต่ก่อนเป็นวัดที่ย่ำแย่มาก เกือบจะไม่เหลือเค้าโครงเดิมที่เคยเป็นวัดไว้เลย คาดว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุทธยา แต่ก่อนเป็นเพียงแต่สำนักสงฆ์เล็กๆที่ได้รับการบูรณมาจาก พระยาเพชรพิชัย (เกษ) และพระยาราชสงคราม(ทัต) ได้สร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ (วังหน้า) และวัดโปรดผมเชษฐาราม เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงได้มองเห็นวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ย่ำแย่มาก ท่านทั้งสองมีใจศรัทธาในพระพุทธศาสนาและต้องการสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ก็เลยได้ซ่อมแซมวัดตรงข้ามขึ้นให้เกิดความสวยงาม พระราชทานนามชื่อวัดว่า วัดปริวาสราชสงคราม วัดปริวาสมีงานเทศกาลประจำปีขึ้นทุกปี ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก่อให้เกิดมีการทะเลาะกันบ่อยครั้ง ก็เลยได้ตัดคำว่า ราชสงคราม ออก ให้เหลือแต่คำว่า วัดปริวาส ตั้งแต่นั้นทำให้การวิวาทเกือบจะไม่ให้มองเห็น ก็เลยได้ชื่อติดปากกันต่อมาเรื่อยๆว่า วัดปริวาส เป็นต้นมา   วัดปริวาสมีอายุมากกว่า 200ปี อุโบสถข้างหลังใหม่วัดปริวาส สร้างเมื่อ พุทธศักราช 2551 มีประติมากรรมพุทธประวัติ คำกล่าวสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านนอกอุโบสถเป็นโบสถ์ปูนปั้นสถาปัตยกรรมที่แหวกแนว เป็นศิลป์นานาประเทศร่วมสมัย มีรูปปั้น เทพเทวดา นางสวรรค์ ตัวการ์ตูนต่างๆดังเช่น หมีพูห์ ปิกาจู ไม่กกี้เมาส์ วันพีช ฯลฯ และที่ได้ชื่อว่าเป็น Unseen ของอุโบสถนี้คือ รูปปั้น เดวิด แบ็คเฮม ที่ฐานโบสถ์ และรูปปั้นต่างๆทั้งยังสมัยเก่า และยุคใหม่ สร้างขึ้นเพื่อล่อใจให้ประชาชนนชนแบบใหม่เข้าวัดเพื่อเป็นมิ่งขวัญ และได้ดูประติมากรรมที่สวยงามของสถานที่วัตถุของวัดปริวาสนี้ด้วย

Read more